МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИАНА

Здравето Ви е най-голямото богатство

Ние посвещаваме нашия труд за да Ви помогнем да живеете здравословно!

Медицински център

Вашият ОЛП

Трудова медицина

Помощни средства

Места за специализация

Лаборатория

ЗА НАС

МЦ Медиана осъществява специализирана извънболнична помощ по специалностите: хирургия, ортопедия и травматология, урология, съдова хирургия, пулмология ифтизиатрия, акушерство и гинекология, вътрешни болести, кардиология, гастроентерология, очни болести, УНГ болести, неврология, кожни болести, детски болести, образна диагностика, клинична лаборатория, белодробни болести и др.

АКТУАЛНИ НОВИНИ

©2024. Велико Търново онлайн - Павликени